fbpx

Får du ikke koblet deg på avløpsnettet i din kommune? 

Har du en bolig eller hytte der det ikke er mulig å koble seg på kommunalt avløpsnett? Eller har du fått krav om å oppgradere anlegget ditt?

I dag er det mange boliger og hytter som ikke er tilkoblet avløpsnettet i sin kommune. I tillegg er det også mange som har gamle og utdaterte rensesystemer. 

Vi prosjekterer avløpsanlegg i henhold til forurensningsforskriften kapittel 12, slik at du kan være trygg på at du møter alle kravene til utslipp av sanitært avløpsvann. 

LØSNINGEN PÅ DETTE ER ET EGET AVLØPSANLEGG!
Start video
VI ER NØYTRAL FAGKYNDIG

VARP Entreprenør AS er nøytral fagkyndig. Det betyr at du som kunde ikke forplikter deg til oss som installatør av ditt anlegg etter at søknaden foreligger. Skulle du ønske å bruke oss videre, så stiller vi mer enn gjerne som installatør av ditt avløpsanlegg! 

HVORFOR ER DET VIKTIG MED GOD PROSJEKTERING AV AVLØPSANLEGGET DITT?

Grunnforholdene på eiendommen din, og avstand til ulike brukerinteresser (som drikkevann, andre vannkilder og dyreliv), bestemmer hvilken avløpsløsning som bør velges og hvor anlegget kan plasseres. Avløpsanlegget og utslippet må ikke bli til ulempe for omgivelsene.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss for en uforpliktende prat!