Prosjekt Strømbo hus 1-5, Hokksund

Type bygg: Vertikaldelte tomannsboliger
Antall: 10 stk leiligheter
Størrelse: 110
Stil: Tradisjonell byggemåte med pulttak
Materialbruk: Tre
Oppstart: August 2016
Ferdig:
Status: Pågår

final_strombo

Beskrivelse av prosjektet

VARP Eiendom AS har utarbeidet reguleringsplan og komplett infrastruktur for området.

Husene er plassert i lett skrånende vestvendt terreng som gir boligene optimale solforhold.

Husene er utformet som 2 etasjes volumer med asymmetrisk saltak med forholdvis lav takvinkel for å ikke dominere i landskapet.

De består av et hovedvolum med tilleggsvolum i form av boder ved inngangsparti. Tilleggsvolum fargesettes i kontrast til hovedvolumet. Taket til boder utvides og daner tak for inngangsparti.

På vestvendt fasade som får store vindusflater mot stuen i 1.etg og loftstuen i 2.etg plasseres balkonger med underliggende terrasser. Disse utformes arkitektonisk med en tydelig innramming i kontrast farge til hovedhuset, forøvrig i samme farge som boder.

Husene framstår som moderne bygg med materialbruk tilpasset deres utrykk bl.a. stålrekkverk med glassfelt i balkongene.

Planløsning er klassisk med stue med åpen kjøkkenløsning nede og «private rom» oppe i andre etasje.

Det er til sammen fem enheter av samme type. Ved å benytte samme type enheter får området et ryddig og enhetlig preg.

Variasjon vil skapes ved bruk av forskjellig fargesetting av husene, dog innenfor samme fargeskala.

Reklamebrosjyre

Salgsoppgave

Bilder

Plantegninger

Illustrasjoner