Solhøi

Solhøi er for tiden under regulering. Reguleringsarbeidet forventes å være ferdig høsten, med forventet oppstart våren 2019.

Solhøi består av to byggetrinn.