Prosjekt nytt lagerbygg, Nedmarken

Type bygg: industribygg med lager og kontor
Antall: 1
Størrelse: 800 m²
Stil: stål med sandwichelementer
Materialbruk: stål og betong
Oppstart: januar 2019
Ferdig: januar 2020

Bilder