Prosjekt murhus Mælumenga

Type bygg: Enebolig
Antall: 1
Størrelse: Ca 260m2
Stil: Murhus oppført i Leca
Materialbruk: Leca
Oppstart: Mai 2016
Ferdig: Juli 2017
Status: Ferdig

Beskrivelse av prosjektet

Ny enebolig i Melumenga, nytt byggefelt i Åmot (Modum kommune).

sm_img_3733

Plantegninger