Ka-Pre

Type bygg: industribygg
Antall: 1
Størrelse: 1050 m²
Stil: stål med sandwich-elementer
Materialbruk: stål og betong
Oppstart: april 2017
Ferdig: november 2017
Status: prosjektet er utsolgt