Prosjekt Eiksenteret, Gol

Type bygg: industribygg
Antall: 1
Størrelse: 651 m²
Stil: stål med sandwich
Materialbruk: stål med sandwichelementer
Oppstart: august 2019
Ferdig: mars 2020
Status: prosjektet er solgt.

Bilder