Prosjekt hytte Eikern

Type bygg: fritidsbolig med anneks
Antall: 1
Størrelse: 50 m², anneks på 10 m²
Stil: Tradisjonell byggemåte
Materialbruk: Tre
Oppstart: mai 2019
Ferdig: oktober 2019
Status: prosjektet er solgt

Bilder