Prosjekt Doktorveien

Type bygg: Vertikaldelte 2 mannsboliger.
Antall: 10 stk leiligheter
Størrelse: 90m2
Stil: Tradisjonell byggemåte med saltak.
Matrialbruk: Tre
Oppstart: November 2010
Ferdig: Juni 2013
Status: Prosjektet er utsolgt

Beskrivelse av prosjektet

Vi har utarbeidet reguleringsplan sammen med Modum kommune. Dette innebar komplett infrastruktur med opparbeidelse av lekeplass.

dsc_0263_sm

Bilder

Planlegninger