Bete Asfalt

Type bygg: industribygg
Antall: 1
Størrelse: 550 m²
Stil: stål med sandwich-elementer
Materialbruk: stål og betong
Oppstart: februar 2018
Ferdig: Juli 2018
Status: Prosjektet er utsolgt